thị trường sản xuất

thị trường sản xuất

4.1 Phân phối thị trường i

12 tháng trước)

Chợ

Sản phẩm chính)

Doanh thu (USD)

Tổng doanh thu(%)

Bắc Mỹ

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

23

Nam Mỹ

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

2

Đông Âu

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

4

Đông Nam Á

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

5

Châu phi

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

2

châu đại dương

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

7

trung đông

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

6

Đông Á

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

5

Tây Âu

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

18

Trung Mỹ

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

13

Bắc Âu

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

2

Nam Âu

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

2

Nam Á

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

1

Thị trường trong nước

Dầu Gội/Dầu Xả/Dưỡng Thể

Sữa rửa mặt/Kem dưỡng da/Rửa tay

Bảo mật

10